Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jas-Baran

Siedziba główna
1ul. Ostrowskiego 30 lok. 246-247, 53-238 Wrocław (Parking mieści się za budynkiem)
Telefon +48 690 66 43 43
Telefon +48 515 43 43 27
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Bieżąca obsługa przedsiębiorstw

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw. Przedsiębiorcom i spółkom prawa handlowego oferujemy  kompleksowe porady, konsultacje i doradztwo prawne w zakresie:

 • Prawa Cywilnego,
 • Prawa Gospodarczego,
 • Prawa Spółek Handlowych,
 • Prawa Administracyjnego,
 • Prawa Pracy,
 • oraz innych dziedzin prawa;

Do naszych codziennych zadań należy przygotowywanie aktów korporacyjnych, regulaminów wewnętrznych i zarządzeń, audyty, badania, analizy i opinie prawne.

Bierzemy udział w spotkaniach, naradach, negocjacjach (rokowaniach), itp.

Tworzymy i korygujemy umowy i listy intencyjne. Prowadzimy spory dotyczące realizacji umów.

Świadczymy zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed mediatorem, sądami powszechnymi i innymi sądami we wszystkich instancjach, organami egzekucyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej.

Prawo budowlane i nieruchomości

Oferujemy kompleksową obsługę prawną właścicielom, wspólnotom mieszkaniowym, inwestorom, deweloperom, projektantom i wykonawcom dotyczącą m.in.:

 • analizy stanu prawnego nieruchomości;
 • nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 • transakcji nabycia i zbycia nieruchomości;
 • zniesienia współwłasności nieruchomości;
 • scalania i podziału nieruchomości;
 • uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;
 • odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę i rozbiórkę;
 • procesu budowy, w tym zawarcia, realizacji i sporów z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami i wykonawcami;
 • zawarcia i wykonywania umów deweloperskich;
 • postępowań prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego;
 • wywłaszczenia nieruchomości;
 • prowadzenia wszelkich postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Obsługa wspólnot i zarządców

Świetnie radzimy sobie z każdym problemem prawnym wspólnot mieszkaniowych. Oferujemy kompleksowe usługi wsparcia prawnego w zakresie zarządzania, administrowania i obsługi windykacyjnej wspólnot mieszkaniowych, jak również kwestii związanych z naprawą wad nieruchomości w okresie rękojmi i gwarancji. Dysponujemy szerokim wachlarzem wzorów wszelkich koniecznych uchwał i umów tworzonych przez Zarządców.

Cudzoziemcy – Ponaglenia i Skargi

Piszemy ponaglenia i skargi na przewlekłość i bezczynność. Reprezentujemy obcokrajowców przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu.

Uzyskujemy wysokie odszkodowania. Cudzoziemcze! Walcz o swoje prawa w Polsce!

Zatrudnianie cudzoziemców - zarządy spółek i przedsiębiorcy

Pomagamy Zarządom Spółek i przedsiębiorcom przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w procedurach legalizacji pobytu i prowadzenia działalności gospodarczej.

Specjalizujemy się również w obsłudze spraw cudzoziemców związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na pracę

Obsługa deweloperów

Oparta na wysokich standardach obsługa deweloperów jest wynikiem wieloletniego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa budowlanego, prawa umów deweloperskich i prawa nieruchomości.

Szerokie spektrum umiejętności pozwala na dostosowanie świadczonych przez nas usług do indywidualnych potrzeb deweloperów.

Skutecznie pomagamy deweloperom w sporach z wykonawcami i podwykonawcami robót budowlanych. Większość konfliktów z nabywcami lokali udaje się nam załatwić w drodze negocjacji i korzystnych ugód.

Postępowanie sądowe, sądowo administracyjne

Reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniu procesowym, jak i poza procesowym.

W zakres naszych działań wchodzą m.in.:

 • prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
 • reprezentacja stron w sprawach cywilnych i gospodarczych przed Sądami Arbitrażowymi,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej wszystkich instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Rozwody, podział majątku

W ramach naszych usług znajduje się reprezentacja strony w sprawach o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty  i ustalenie ojcostwa.

Dzięki empatii połączonej z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, pomożemy Państwu przejść  przez trudny i stresujący w życiu rodziny okres.

Sprawy rodzinne wiążą się z dużymi emocjami, dlatego tak ważne jest powierzenie prowadzenia postępowania kompetentnej osobie, która nie tylko zna przepisy prawa, ale potrafi spojrzeć na sprawę z każdej perspektywy.

Zespół

MARTA JAS-BARAN

RADCA PRAWNY

Nazywam się Marta Jas-Baran i jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 2001 r. Brałam udział w prestiżowym rocznym Programie dla Międzynarodowych Prawników organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Landu Nordrhein-Westfalen przy Uniwersytecie Tübingen i Sądzie Apelacyjnym w Düsseldorfie w Niemczech.

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Funduszami Unii Europejskiej. Doświadczenie zdobywałam doradzając największym w kraju uczelniom, największym w kraju spółkom budowlanym oraz firmom z zakresu obrotu wierzytelnościami. Specjalizuję się w obsłudze deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości.

Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze klientów zagranicznych. Posługuję się biegle językiem niemieckim oraz bardzo dobrze angielskim.

+48 690 664 343
Siedziba główna
ul. Ostrowskiego 30 lok. 246-247, 53-238 Wrocław (Parking mieści się za budynkiem)
Telefon +48 690 66 43 43
Telefon +48 515 43 43 27
Pokaż na mapie