Siedziba główna
1ul. Staromiejska 75 (róg ul. Warszawskiej), 35-232 Rzeszów
+48 602 304 775
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Szwajczak rozpoczęła działalność w styczniu 2009 roku. Zapewnia usługi doradztwa prawnego dla przedsiębiorców, instytucji publicznych, jak również osób prywatnych. Oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę prawną dla podmiotów krajowych i zagranicznych, świadcząc również usługi w języku angielskim.

Profesjonalizm, zaangażowanie, uczciwość, ciągłe podnoszenie i zdobywanie kwalifikacji sprawiają, iż usługi świadczone przez Kancelarię są na najwyższym poziomie. Zaufało nam już wiele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także osób prywatnych. Za ich zgodą, na Państwa życzenie, chętnie udostępnimy listy rekomendacyjne.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Szwajczak posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, instytucji publicznych i osób prywatnych, a także innych podmiotów prawa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w szczególności:

 • doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlu międzynarodowego (kontrakty eksportowe i importowe, wykorzystanie reguł INCOTERMS®2010, znajomość konwencji międzynarodowych i regulacji Unii Europejskiej z zakresu handlu międzynarodowego oraz aktów tzw. „soft law” w tym Zasad Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT i kodyfikacji Międzynarodowej Izby Handlowej – ICC, a także aktów prawa modelowego);
 • obsługa prawna projektów inwestycyjnych, polskich i zagranicznych (w tym np. spółka joint venture w Chinach, inwestycje w zakresie dróg krajowych i autostrad);
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, w tym w zakresie transakcji kapitałowych (fuzje, przejęcia, zmiany kapitału zakładowego), tworzenia i funkcjonowania grup kapitałowych, bieżącej obsługi korporacyjnej i prowadzonej działalności gospodarczej, wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • doświadczenie w zakresie rynku chińskiego (w tym sporządzanie umów handlowych i inwestycyjnych, rejestracja spółki joint venture);
 • doświadczenie w obsłudze prawnej międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, w tym w zakresie prawa własności intelektualnej;
 • postępowanie przed instytucjami i trybunałami międzynarodowymi, w tym przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

NASZE ATUTY

 • Obsługa prawna również w języku angielskim – w szczególności w zakresie zagranicznych projektów inwestycyjnych i transakcji handlowych prowadzimy negocjacje, przygotowujemy umowy i inne dokumenty, współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi, sporządzamy tłumaczenia.
 • Obsługa prawna w zakresie międzynarodowego obrotu gospodarczego – dzięki doświadczeniu w stosowaniu międzynarodowych regulacji transakcji handlu zagranicznego, zarówno z zakresu prawa jednolitego (uniform law), jak i tzw. „soft law”, świadczymy usługi prawne na rzecz uczestników handlu międzynarodowego.
 • Prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego – przykładowe tematy szkoleń:
  1. Zastosowanie Umowy Modelowej Międzynarodowej Sprzedaży MIH w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami pochodzącymi z państw członkowskich Unii Europejskiej
  2. Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych w Unii Europejskiej
  3. Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami z państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Elastyczne podejście do każdego z naszych klientów poprzez dostosowanie formy współpracy i zasad rozliczeń do jego specyficznych wymagań.

NASZA MISJA

Dewiza Kancelarii Radcy Prawnego Natalia Szwajczak to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta i dopasowanie świadczonych usług do jego specyficznych wymagań i potrzeb. Kancelaria prezentuje rzeczowe podejście nie tylko w stosunku do klienta biznesowego, ale również w odniesieniu do innych klientów oraz partnerów Kancelarii. Zespół Kancelarii podejmuje się prowadzenia spraw o nietypowym lub pionierskim charakterze, wymagających systemowego i interdyscyplinarnego podejścia do tematu.

Ideą nadrzędną Kancelarii jest ochrona interesu klienta i indywidualne podejście do każdego z jego problemów prawnych. Usługi świadczymy z najwyższą starannością zawodową i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a dzięki ciągłemu doskonaleniu się przez pogłębianie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności jesteśmy w stanie sprostać nowym wyzwaniom.

Zespół

NATALIA SZWAJCZAK

RADCA PRAWNY, ZAŁOŻYCIELKA KANCELARII

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, numer wpisu na listę radców prawnych Rz-557.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ukończone z wyróżnieniem studia w Centrum Studiów Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a ponadto Program Prawa Międzynarodowego i Porównawczego na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia).

Biegle włada językiem angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem języka prawniczego.

WYKSZTAŁCENIE

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ukończone z wyróżnieniem studia w Centrum Studiów Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ukończony Program Prawa Międzynarodowego i Porównawczego na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia)
 • Ukończona aplikacja radcowska – uzyskanie tytułu radcy prawnego w 2003 roku

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 1. W latach 1998-2000 praca w Kancelarii Prawniczej SALANS w Warszawie; sprawy z zakresu prawa cywilnego, handlowego, antymonopolowego, gospodarczego, administracyjnego i międzynarodowego, związane z doradztwem prawnym głównie na rzecz podmiotów zagranicznych.
 2. W latach 2000-2004 praca naukowa i dydaktyczna na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; prowadzenie zajęć z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.
 3. W latach 2000-2004 praca jako konsultant w Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie; sporządzanie ofert na realizację projektów w ramach programów Unii Europejskiej; doradztwo prawne dla inwestorów polskich i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego; prowadzenie szkoleń z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. W latach 2004-2009 praca na stanowisku radcy prawnego – koordynatora Działu Prawnego w Zakładach Magnezytowych „Ropczyce” S.A. w Ropczycach; kompleksowa obsługa prawna spółki giełdowej i grupy kapitałowej, w tym obsługa prawna projektów inwestycyjnych w Polsce i za granicą (Chiny – spółka joint venture, Ukraina), sprawy korporacyjne (Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd, spółki zależne i powiązane); bieżąca obsługa prawna w zakresie kontraktów handlowych (krajowych i zagranicznych), rynku kapitałowego i obrotu giełdowego, innych spraw z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, pracy, administracyjnego; współpraca z zagranicznymi kancelariami prawnymi (w tym chińskimi).
 5. W latach 2004-2009 członek Rady Nadzorczej Chrzanowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych S.A. w Chrzanowie.
 6. Od 2009 r. praktyka w ramach indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego w Rzeszowie.
 7. Od 2011 członek Rady Nadzorczej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale.
 8. W latach 2012-2016 członek Rady Nadzorczej GOKOM EKO Sp. z o.o. w Boguchwale.
 9. W latach 2014-2018 praca na Politechnice Rzeszowskiej; obsługa prawna w języku angielskim międzynarodowych projektów naukowo-badawczych Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa (w tym udział w zagranicznych negocjacjach) oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii (umowy konsorcjum, licencyjne, o współpracy, o poufności i inne); bieżąca obsługa prawna w Zespole Radców Prawnych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, własności intelektualnej, pracy; reprezentacja Uczelni w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego – biegle w mowie i piśmie, ze szczególnym uwzględnieniem języka prawniczego
 • Ukończone szkolenia specjalistyczne, m.in. z zakresu:
  - regulacji rynku kapitałowego i emitentów giełdowych
  - europejskich regulacji dotyczących funkcjonowania grup kapitałowych
  - umowy międzynarodowej sprzedaży towarów
  - wspólnotowego prawa konkurencji
  - europejskiego tytułu egzekucyjnego
  - prawnych aspektów handlu i inwestycji w Chinach
  - współpracy handlowej z Ukrainą
  - negocjacji umów handlowych
  - finansów dla menedżerów niefinansistów
  - prawa i postępowania administracyjnego
  - gospodarki nieruchomościami
  - prawa o szkolnictwie wyższym
  - profesjonalnej obsługi klienta kancelarii prawniczej
Siedziba główna
ul. Staromiejska 75 (róg ul. Warszawskiej), 35-232 Rzeszów
+48 602 304 775
Pokaż na mapie