Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

Siedziba główna
1ul. Sienna 39
00-121 Warszawa
+48 22 480 81 00
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Od 2003 roku towarzyszymy naszym klientom oferując kompleksowe doradztwo podatkowo-prawne. Jesteśmy niezależną polską kancelarią, która dzięki aktywnej działalności i profesjonalnej obsłudze polskich i zagranicznych przedsiębiorstw zajmuje czołową pozycję na rynku.

Z odpowiedzialnością i pełnym zaangażowaniem wspieramy naszych klientów w budowaniu pozycji na rynku oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i efektywności prowadzonego biznesu.

Stawiamy na talenty. Nasz zespół to profesjonaliści o wysokim poziomie wiedzy podatkowej, prawnej i ekonomicznej oraz szerokiej znajomości otoczenia biznesowego naszych klientów i partnerów.  O sile i jakości naszej kancelarii stanowi przede wszystkim wieloletnie doświadczenie zawodowe jej wspólników – dr Ireny Ożóg i Pawła Tomczykowskiego.

Satysfakcja klientów z naszych usług – innowacyjnych rozwiązań oraz strategicznego i długoterminowego doradztwa prawno-podatkowego uwzględniającego uwarunkowania biznesowe i specyfikę branż – to nasz priorytet.

Wiedza ekspercka, praca zespołowa, troska o klienta oraz innowacyjność są głównymi wartościami, którymi kierujemy się w naszej wieloletniej współpracy z klientami.

Zaufali nam klienci reprezentujący różnorodne sektory gospodarki, w tym energetyczny, chemiczny, spożywczy, motoryzacyjny, deweloperski, FMCG i wiele innych, a wśród nich firmy z listy 500 największych polskich przedsiębiorstw, w tym m.in. kilka z pierwszej dwudziestki tej listy.

Stale i dynamicznie zwiększamy nasz potencjał, mając na uwadze wyzwania, z jakimi zmierzają się nasi klienci.

Nasza kancelaria jest też od wielu lat wysoko oceniana w rankingach kancelarii podatkowych. 

W 2017 roku w XI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej, nasza Kancelaria zajęła 1 miejsce w kategorii "Projekty Podatkowe”. Wśród nominowanych wyróżnieni zostali doradcy Kancelarii Joanna Stolarek i Jacek Matarewicz. Joanna zajęła 2 miejsce w kategorii "PIT". Jacek zajął również 2 miejsce w kraju w kategorii "Akcyza". Kancelaria zajęła I. miejsce w rankingu 22 edycji Book of Lists 2017/2018 Firmy doradztwa podatkowego Book of Lists/ w kategorii małe i mikro firmy (ranking według przychodów). 

W 2016 roku w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego „Gazety Finansowej” zajęliśmy czwarte miejsce w kategorii „Najlepsi doradcy podatkowi” w Polsce. Natomiast w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej” („DGP”) w 2016 roku zajęliśmy szóste miejsce w kategorii „Największa firma”, wśród firm zatrudniających 10 i więcej osób z uprawnieniami do doradztwa.

W 2015 roku, w tym samym rankingu, zajęliśmy piąte miejsce w kategorii „Najskuteczniejsza firma doradztwa podatkowego” oraz „Najlepsza firma doradztwa podatkowego” w grupie dużych firm doradczych. Ponadto, Partner Zarządzający naszej kancelarii Paweł Tomczykowski zajął trzecie miejsce w Polsce w kategorii „Podatki dochodowe”.

W 2014 roku w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych „DGP” zajęliśmy pierwsze miejsce, uzyskując tytuł „Najlepszej firmy doradczej” w Polsce. Co więcej, zdobyliśmy najwięcej wyróżnień indywidualnych ‒ zajęliśmy m.in. pierwsze miejsce w kategorii „Optymalizacje podatkowe”, drugie miejsce w kategorii „Spory przed sądami”, drugie miejsce w kategorii „VAT” oraz trzecie miejsce w kategorii „Podatki dochodowe”. Zajęliśmy również pierwsze miejsce w Rankingu Book of Lists 2014 w kategorii: TAX Advisory Companies / Small and Micro Enterprises.

W 2013 roku w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych „DGP” po raz kolejny z rzędu zdobyliśmy najwięcej tytułów w kategorii dużych firm doradczych działających w Polsce. Zajęliśmy m.in. pierwsze miejsce w kategorii „Podatki i opłaty lokalne”, drugie miejsce w kategorii „Spory przed sądami”, drugie miejsce w kategorii „Podatki dochodowe” oraz drugie miejsce w kategorii „Optymalizacje podatkowe”. Zajęliśmy piąte miejsce w kategorii „Najskuteczniejsza firma doradztwa podatkowego” oraz drugą pozycję w kategorii „Najlepsza firma doradztwa podatkowego”.

Także w latach poprzednich zajmowaliśmy wysokie pozycje w klasyfikacjach ogólnej i indywidualnych.

Nasi doradcy są również autorami licznych publikacji w czasopismach branżowych i ogólnopolskich dziennikach, jak również kilkunastu komentarzy do większości ustaw podatkowych.

MISJA

Jesteśmy doradcą na pokolenia.

Dzięki naszym wartościom, kompetencjom i doświadczeniu wspieramy klientów w biznesie.

Razem wyprzedzamy rynek, razem kreujemy trendy.

Zespół

dr Irena Ożóg

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. W latach 1989 – 2003, jako dyrektor departamentu a następnie wiceminister w ministerstwie finansów, współtworzyła i nadzorowała polski system podatkowy. Ponad dwadzieścia lat wykłada finanse publiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim, a także prowadzi warsztaty z praktyki podatkowej. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Jest autorką dziewięciu książek i około dwustu monografii oraz artykułów poświęconych prawu finansowemu, w tym podatkowemu. Dr Irena Ożóg ma wieloletnie doświadczenie w prawnym oraz ekonomiczno-finansowym doradztwie podatkowym. Jako ekspert współpracuje z administracją rządową i samorządową, organami władzy publicznej oraz organizacjami biznesowymi, komisjami i komitetami zajmującymi się problematyką podatkową. Prowadząc kancelarię, zawodowo doradza krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom, a także instytucjom finansowym. Jest laureatką wielu nagród, wyróżnień i najwyższych pozycji w rankingach doradców podatkowych.

Paweł Tomczykowski

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY, PREZES ZARZĄDU Jest doradcą podatkowym z niemal 20-letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa podatkowego, członkiem International Fiscal Association, International Tax Planning Association i Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, planowaniu podatkowym oraz doradztwie w sprawach sukcesji. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym również współautorem publikacji książkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia doktoranckie przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, Advanced Management Program przy IESE Business School, specjalistyczny program na Harvard Business School oraz Akademię Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Anna Turska

WICEPREZES ZARZĄDU Jest doradcą podatkowym z 9 letnim doświadczeniem w zakresie kompleksowej obsługi podatkowej klientów z różnych sektorów. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Specjalizuje się w projektach dotyczących planowania podatkowego, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla polskich i międzynarodowych grup kapitałowych. Ponadto, doradza w procesach restrukturyzacyjnych obejmujących połączenia, akwizycje, podziały oraz przekształcenia. Zajmuje się również bieżącą obsługą polskich przedsiębiorstw w zakresie ich działalności podstawowej, jak i inwestycyjnej, z uwzględnieniem tworzenia efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności poza granicami Polski. Ukończyła Advanced Management Program przy IESE Business School. Występowała wielokrotnie jako prelegent na konferencjach w zakresie planowania podatkowego oraz prowadziła szereg szkoleń związanych z planowaniem podatkowym. Autorka licznych artykułów oraz publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Piotr Baraniak

OF COUNSEL Radca prawny i doradca podatkowy. Of Counsel w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie podatkowym. Prowadził liczne projekty doradcze, świadczone dla szeregu polskich i zagranicznych podmiotów działających w różnych branżach. Jego doświadczenie obejmuje wszechstronne świadczenie pomocy prawno-podatkowej, zarówno w ramach bieżącego doradztwa, jak i przy przeprowadzaniu złożonych projektów podatkowych, w szczególności audytów podatkowych i transakcji kapitałowych. Posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniach dotyczących zobowiązań podatkowych, postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających, a także w sprawach wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Autor kilku edycji komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych opublikowanych nakładem Wydawnictwa C.H. Beck. Ponadto publikuje artykuły o tematyce podatkowej, powoływane w orzecznictwie sądów administracyjnych jako stanowisko doktryny.

Jacek Matarewicz

LIDER PRAKTYKI VAT, AKCYZY I CEŁ Adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Brał udział w przygotowywaniu ekspertyz dla Sejmu RP w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej (m.in. przygotowanie projektu zmieniającego definicję nabywcy końcowego oraz wprowadzającego opodatkowanie energii elektrycznej zużywanej przez wytwórców energii, a nabywanej od podmiotów zewnętrznych), a także wyrobów węglowych. Doradza podmiotom z różnych sektorów gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, deweloperzy), finansowej (banki, firmy leasingowe, ubezpieczyciele), energetycznej (paliwa, oleje i gaz), a także energii elektrycznej (spółki posiadające koncesje na dystrybucję, obrót, przesyłanie i wytwarzanie energii elektrycznej). Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Uczestniczył i kierował zespołem w projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach z różnych sektorów gospodarki. Posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania podatników w toku postępowań podatkowych oraz kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Z Kancelarią Ożóg Tomczykowski związany od listopada 2013 r. W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna. Prowadzi szkolenia z zakresu VAT, akcyzy, prawa karnego skarbowego, a także szkolenia dla aplikantów ORA w Warszawie z zakresu podatków, procedury administracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda. Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa (w tym m.in. monografii i komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE).

Michał Mieszkiełło

LIDER PRAKTYKI DORADZTWA KORPORACYJNEGO Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego, prawa spółek i rynku kapitałowego. Prowadzi na rzecz krajowych i zagranicznych klientów bieżącą obsługę prawną i doradztwo w kwestiach korporacyjnych, jak również doradza przy prowadzonych przez te podmioty transakcjach. Świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie zmian kapitałowych i relacji właścicielskich, procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, a także planowania podatkowego - włączając w to inkorporację i zarządzanie międzynarodowymi strukturami holdingowymi. Doświadczenie zdobywał pracując w renomowanych firmach consultingowych oraz w wiodących polskich kancelariach prawnych. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów notowanych na rynkach regulowanych oraz doradza ich akcjonariuszom w zakresie obowiązków informacyjnych i komunikacji z rynkiem. Uczestniczył w procesach emisji akcji i dopuszczenia ich do obrotu na rynkach regulowanych. Wielokrotnie negocjował i nadzorował transakcje związane z nabywaniem znacznych pakietów akcji spółek publicznych, w tym związanych z ogłoszeniem wezwania do zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców m.in. z sektora IT, dostawców mediów elektronicznych, e-commerce, nadawców mediów publicznych, a także doradzał klientom z branży deweloperskiej, logistycznej, producentów żywności czy suplementów diety. W swojej praktyce zajmuje się również sprawami związanymi z obsługą firm rodzinnych i kwestiami sukcesyjnymi. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Centre for the Study of English and European Law prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Cambridge.

Karol Sowa

LIDER PRAKTYKI FUZJI I PRZEJĘĆ Lider Praktyki Fuzji i Przejęć (M&A). Adwokat. Specjalista w dziedzinie prawa handlowego i cywilnego. W latach 2007 – 2016 był członkiem działu fuzji i przejęć międzynarodowej kancelarii, zajmującej czołową pozycję w fuzjach i przejęciach oraz rynkach kapitałowych w Polsce. Brał udział w wielu złożonych transakcjach liczonych w setkach milionów złotych. Posiada doświadczenie z zakresu: transakcji nabywania i zbywania spółek oraz przedsiębiorstw, w tym spółek publicznych, umów restrukturyzacyjnych, umów inwestycyjnych, umów joint venture. Reprezentował zarówno zagraniczne fundusze inwestycyjne jak i krajowych przedsiębiorców dokonujących akwizycji lub zbywających swoje przedsiębiorstwa na rzecz inwestorów finansowych lub branżowych. Ma doświadczenie w prowadzeniu transakcji w branży modowej, rozrywkowej, FMCG, farmaceutycznej, dystrybucyjnej, budowlanej i nieruchomościowej. Posiada także doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów notowanych na GPW w tym, w szczególności, w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych oraz akcjonariuszy spółek publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego (Levin College of Law, University of Florida).

Joanna Stolarek

LIDER PRAKTYKI PODATKU PIT I COMPLIANCE Lider Praktyki Compliance oraz Praktyki PIT i Ubezpieczeń Społecznych. Certyfikowany Officer Compliance oraz doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. udział w kilkudziesięciu przeglądach podatkowych dla klientów krajowych i międzynarodowych; doradztwo związane z oddelegowaniami pracowników do pracy w Polsce, jak i za granicą; pomoc w zakresie zwiększania efektywności systemów wynagradzania wyższej kadry menedżerskiej (w szczególności poprzez wdrażanie planów motywacyjnych opartych na akcjach/udziałach, opcjach czy innych instrumentach pochodnych) oraz wdrażania struktur wynagrodzeń opartych na transferze praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wspiera również właścicieli firm w tworzeniu zagranicznych Fundacji Prywatnych. Doradza klientom w zakresie Compliance. W 2017 r. zajęła 2 miejsce w kategorii "PIT" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna. Jest autorką wielu publikacji z zakresu PIT i ubezpieczeń społecznych, Compliance oraz prelegentką na licznych seminariach i konferencjach.

Krystyna Szydłowska

LIDER PRAKTYKI CEN TRANSFEROWYCH Ekonomista, doradca podatkowy. Posiada certyfikat ACCA, międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Zakres jej praktyki obejmuje przede wszystkim ceny transferowe. Posiada rozległe doświadczenie z zakresu sektora mediowego, budowlanego, samochodowego, farmaceutycznego i maszynowego, doradzała także firmom z branży chemicznej i finansowej. W swojej praktyce skupia się m. in. na przygotowaniu obrony cen transferowych poprzez opracowanie dokumentacji cen transferowych oraz pomoc w trakcie kontroli podatkowych, ocenie skutków podatkowych różnego rodzaju rozliczeń wewnątrzgrupowych, opiniowaniu umów wewnątrzgrupowych, doradztwie związanym z konwersją działalności, opracowaniu i pomocy w implementacji struktur rozliczeń między podmiotami powiązanymi (np. centra usług wspólnych), w tym w opracowaniu analizy benchmarkingowej, reprezentowaniu klientów przed Ministerstwem Finansów w sprawach o zawarcie porozumienia dotyczącego cen transferowych. Prowadziła przeglądy w zakresie cen transferowych, a także reprezentowała klientów przed władzami skarbowymi. Projekty realizowane przez Krystynę koncentrują się na analizie ryzyka w zakresie cen transferowych i pomocy w zarządzaniu ryzykiem cen transferowych.

Katarzyna Karpiuk

SENIOR ASSOCIATE Radca prawny, Senior Associate w Zespole Doradztwa Korporacyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego oraz prawa spółek. Zajmuje się doradztwem zarówno na rzecz podmiotów krajowych, jak i zagranicznych, prowadząc ich obsługę korporacyjną, a także doradzając w kwestiach związanych z projektami restrukturyzacyjnymi, zmianami kapitałowymi oraz właścicielskimi, a także w toku prowadzonych przez klientów transakcji. Posiada doświadczenie w obsłudze organów spółek akcyjnych, a także brała udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych spółek, przede wszystkim z branży paliwowej i energetycznej. Doradzała także klientom w postępowaniach toczących się przed Komisją Nadzoru Finansowego. Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych oraz jako in-house lawyer, zajmując się bieżącą obsługą prawną i korporacyjną podmiotów, między innymi z branży lotnictwa cywilnego oraz branży paliwowej i energetycznej, doradzając przy projekcie inwestycyjnym dotyczącym eksploatacji złóż węglowodorów na Morzu Bałtyckim. Brała udział w negocjacjach wielomilionowych kontraktów z udziałem podmiotów zagranicznych, w tym dotyczących zakupu floty samolotów pasażerskich oraz samolotów typu business jet. Ponadto, posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych oraz koordynowaniu sporów sądowych prowadzonych poza granicami kraju. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Chicago-Kent College of Law, Illinnois Institute of Technology, Chicago, Illinois (LL.M. in Comparative and International Law with Honors – ze specjalizacją w Corporate Finance oraz International Business Transactions), a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na której ukończyła podyplomowe studia – Akademia Spółek. Biegle włada językiem angielskim.

Wojciech Kotowski

SENIOR ASSOCIATE Doradca podatkowy, Senior Associate w Zespole Podatku VAT. Od początku ponad 8-letniej kariery zawodowej związany jest z problematyką podatkową oraz doradztwem prawnym i podatkowym na rzecz przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doradza największym spółkom i koncernom działającym na rynku polskim w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Uczestniczył w realizacji szeregu projektów w zakresie odzyskiwania podatku VAT, w tym m.in.: postępowaniach o odzyskanie VAT dla jednostek samorządu podatkowego; postępowaniu o odzyskanie VAT dla jednego z domów maklerskich; reprezentowaniu podatnika w postępowaniu przed urzędem skarbowym dotyczącym zwrotu podatku VAT w związku z inwestycją deweloperską; postępowaniu o odzyskanie VAT dla podmiotu z branży nieruchomości. Posiada doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych, postępowań kontrolnych, prowadzonych przez organy kontroli skarbowej oraz kontroli podatkowych, w których uczestniczył jako pełnomocnik podatników. Reprezentuje także podatników w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi w sprawach z zakresu prawa podatkowego. Autor licznych artykułów oraz publikacji dotyczących podatków, zamieszczanych na łamach największych opiniotwórczych wydawnictw o tematyce ekonomicznej, prawnej i podatkowej.

Sylwia Staleńczyk

SENIOR ASSOCIATE Adwokat w zespole Fuzji i Przejęć. Specjalizuje się w transakcjach z zakresu fuzji i przejęć (M&A), prawie spółek i kontraktów handlowych, doradza przy procesach restrukturyzacyjnych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych związanych z obrotem gospodarczym. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej. Przed dołączeniem do Kancelarii Ożóg Tomczykowski pracowała w międzynarodowych i krajowych kancelariach prawnych. W ramach swojej praktyki doradzała w wielu procesach fuzji i przejęć (M&A) z rożnych branż, zarówno po stronie sprzedawców, jak i po stronie inwestorów. Reprezentowała klientów w sporach cywilnych i gospodarczych rozpoznawanych przez sądy powszechne oraz arbitrażowe. Występowała również w sprawach karnych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia z Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbyła stypendium na Universita degli studi di Milano w Mediolanie. Biegle posługuje się językiem angielskim i włoskim.

Paweł Szumowski

SENIOR ASSOCIATE Radca prawny w Zespole Doradztwa Korporacyjnego. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla renomowanych kancelariach prawnych w Polsce. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych z zakresu planowania podatkowego, w tym w szczególności z wykorzystaniem wysoko wyspecjalizowanych struktur zagranicznych. Obok prawa korporacyjnego interesuje się również zagadnieniami z dziedziny prawa własności intelektualnej. Samodzielnie realizował transakcje liczone w setkach milionów złotych z wykorzystaniem znaków towarowych, patentów oraz innych praw własności intelektualnej. W ramach doradztwa dla klientów indywidualnych, rozwiązywał problemy prawa spadkowego oraz rodzinnego. Współuczestniczył przy tworzeniu i obsłudze fundacji polskich oraz zagranicznych. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Tytuł radcy prawnego uzyskał w 2016 roku.

Maciej Zborowski

SENIOR ASSOCIATE Adwokat i doradca podatkowy w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych. Specjalizuje się w reprezentowaniu przedsiębiorców w kontrolach i postępowaniach podatkowych – na każdym etapie i w każdym aspekcie postępowania. Specjalizuje się również w reprezentowaniu podatników przed WSA oraz NSA. Posiada ponad 9-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w Kancelarii Ożóg Tomczykowski oraz w znanej międzynarodowej firmie doradczej. Reprezentował przedsiębiorców z różnych branż. Prowadzi postępowania i kontrole z zakresu VAT, CIT, PIT, cen transferowych, akcyzy i podatku od nieruchomości. Główne projekty, to m.in. sprawy: - odliczenia wielomilionowych kwot podatku VAT w związku z zarzutem udziału podatników w oszustwach podatkowych, - zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, przerzucania dochodów, restrukturyzacji przedsiębiorstw, stwierdzenia kilkunastomilionowej nadpłaty CIT w związku z błędną kwalifikacją skapitalizowanych odsetek jako przychodu podatkowego, - przekwalifikowania przez organy celne pojazdów specjalnych sanitarnych na pojazdy osobowe i pobrania w związku z tym kilkumilionowej akcyzy, - kilkunastomilionowej nadpłaty podatku od nieruchomości w jednym z największych miast w Polsce, w związku z błędnym uznaniem klienta za podatnika tego podatku. Wykłada prawo podatkowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz prawo podatkowe, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w ramach szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. W czerwcu 2012 r. uzyskał wpis na listę doradców podatkowych. Ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie i od stycznia 2013 r. wykonuje zawód adwokata. Autor publikacji z zakresu kontroli i postępowań podatkowych, postępowań przed sądami administracyjnymi, prawa karnego skarbowego oraz prawa wodnego. Współautor książki pt.: „Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT”, Warszawa 2017. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Roksana Barysz

ASSOCIATE Associate w Zespole Fuzji i Przejęć, adwokat. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach prawniczych obsługujących zarówno polskich jak i zagranicznych przedsiębiorców, głównie z Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Czech. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym oraz handlowym. Uczestniczyła w tworzeniu oraz likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym oddziałów przedsiębiorców zagranicznych. Doradzała w badaniach prawno-finansowych przedsiębiorców z branży farmaceutycznej oraz samochodowej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu prawa pracy. Reprezentowała pracodawców w sporach z pracownikami wysokiego szczebla. Doradzała także w sprawie przejścia zorganizowanej części zakładu pracy oraz transgranicznego przejścia zakładu pracy. Tworzyła i opiniowała liczne kontrakty deweloperskie, umowy najmu, sprzedaży nieruchomości oraz o roboty budowlane. Z sukcesem prowadziła postępowania sądowe w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych oraz karno-skarbowych. W 2013 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach którego uczestniczyła w projekcie „Klinika prawa.” Jest także absolwentką Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 2017 roku ukończyła Podyplomowe Studia Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Maciej Hawliczek

ASSOCIATE Radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w kancelariach prawniczych obsługujących polskich i zagranicznych przedsiębiorców z Niemiec i Francji. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie handlowym oraz prawie procesowym. Z sukcesem samodzielnie prowadził postępowania sądowe w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych oraz postępowania sądowo-administracyjne. Reprezentował również podmioty gospodarcze w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doradzał przy tworzeniu oraz likwidacji licznych podmiotów gospodarczych. Brał udział w badaniach prawnych przedsiębiorców z licznych branż, w tym w szczególności z branży bankowej, ubezpieczeniowej, budowlanej i telekomunikacyjnej. Ma bogate doświadczenie zawodowe z zakresu prawa cywilnego, prawa bankowego, prawa inwestycji budowlanych oraz procesowego. Przez wiele lat reprezentował przedsiębiorców w sporach gospodarczych. Tworzył i opiniował liczne umowy cywilne, w tym kontrakty w zakresie inwestycji budowlanych, telekomunikacyjnych, prawa bankowego, obrotu nieruchomościami, outsourcingu, leasingu. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto, ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej w Lublinie oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Odbył kurs na członka rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa prowadzony przez Ministra Skarbu Państwa i został wpisany do rejestru kandydatów na członka rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Anna Hornowska

ASSOCIATE Associate w Zespole Cen Transferowych. Związana z doradztwem podatkowym od 2010 r. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła współpracując m.in. z kancelariami z tzw. Wielkiej Czwórki. Specjalizuje się w zakresie planowania podatkowego związanego z problematyką transfer pricing. Projekty w zakresie cen transferowych realizowała zarówno dla podmiotów sektora prywatnego, jak również publicznego, w tym w szczególności z branży finansowej, motoryzacyjnej, budowlanej, energetycznej, czy transportowej. Jest trenerem prowadzącym szkolenia o tematyce poświęconej zagadnieniom cen transferowych. Poza problematyką cen transferowych jej praktyka zawodowa obejmuje również prawo karne, w tym prawo karne skarbowe. Od 2015 r., aplikantka adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie, zaś od 2016 r. pracownik naukowy w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka kierunków: Administracja oraz Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych Business Law na WPiA UKSW w Warszawie.

Michał Majczyna

ASSOCIATE Associate w Zespole VAT, Akcyzy i Ceł, doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach administracji, kancelarii podatkowej i jako asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Doradza na rzecz podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki, w szczególności z branży FMCG, motoryzacyjnej, budowlanej, finansowej, energetycznej oraz na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym, przeglądami podatkowymi (due diligence), doradza klientom w toku postępowań podatkowych, postępowań kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Bartosz Mroczkowski

ASSOCIATE Doradca podatkowy, Associate w Zespole Planowania Podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym przy transakcjach restrukturyzacyjnych, planowaniu podatkowym, międzynarodowym prawie podatkowym. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych, następnie w spółkach doradztwa podatkowego, w tym w firmie doradczej z tzw. Wielkiej Czwórki. Doradzał przedsiębiorstwom z branży IT, medycznej, budowlanej, nieruchomościowej, produkcyjnej, bankowej, finansowej i ubezpieczeniowej. Uczestniczył we wdrażaniu na rynek polski i zagraniczny innowacyjnych rozwiązań podatkowych dla firm z branży finansowej. Przeprowadzał i koordynował liczne projekty due diligence, jak również uczestniczył od strony podatkowej w największych na polskim rynku transakcjach restrukturyzacyjnych obejmujących przejęcia, połączenia, podziały, transfery aktywów przedsiębiorstw polskich jak i zagranicznych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również bieżące doradztwo w zakresie podatku CIT, VAT, PIT oraz PCC. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją prawo podatkowe oraz rachunkowość.

Magdalena Narkun

ASSOCIATE Doradca podatkowy, associate w Zespole VAT, Akcyzy i Ceł oraz w Zespole Postępowań Podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach doradztwa podatkowego oraz instytucjach finansowych. Związana z doradztwem podatkowym od 2012 r. Doradza na rzecz podmiotów działających w wielu sektorach gospodarki. Posiada doświadczenie zarówno w bieżącym doradztwie podatkowym, a także w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych w przedmiocie zobowiązań podatkowych z tytułu różnych podatków (m.in. PIT, CIT, VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości) oraz w postępowaniach egzekucyjnych i w postępowaniach dotyczących nadawania decyzjom podatkowym rygoru natychmiastowej wykonalności. Absolwentka ekonomii i prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Adam Ossowski

ASSOCIATE Doradca podatkowy w Zespole Planowania Podatkowego. Specjalizuje się w planowaniu podatkowym, międzynarodowym prawie podatkowym oraz doradztwie restrukturyzacyjnym obejmującym w szczególności połączenia, akwizycje, podziały oraz przekształcenia spółek. Posiada niemal 8-letnie doświadczenie, które zdobywał m.in. w jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki, zajmując się kompleksową obsługą podatkową klientów z różnych sektorów. Uczestniczył i współprowadził przeglądy podatkowe, w tym badania typu due diligence. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również doradztwo i wdrażanie struktur zarządzania płynnością finansową (cash pooling) oraz bieżące doradztwo podatkowe z zakresu CIT, PIT, VAT i PCC na rzecz polskich i zagranicznych osób fizycznych i prawnych. Adam jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i licencjonowanym doradcą podatkowym. Uprawnienia doradcy podatkowego uzyskał w 2012 roku. Autor publikacji w prasie fachowej z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, w tym dotyczących takich zagadnień, jak: sukcesja podatkowa w procesie łączenia spółek, odpłatne zbycie wierzytelności, rozliczanie straty a przedawnienie zobowiązań podatkowych.

Piotr Paśko

ASSOCIATE Acting Associate w Zespole Planowania Podatkowego. Zajmuje się transgranicznymi oraz krajowymi projektami restrukturyzacyjnymi a także międzynarodowym planowaniem podatkowym. Karierę zawodową rozpoczął w 2010 r., zdobywając doświadczenie w firmie doradczej z tzw. Wielkiej Czwórki. Brał udział w wielu projektach z zakresu restrukturyzacji, obejmujących m.in.: modelowanie podatkowe struktur nabycia i zbycia udziałów, przedsiębiorstw i aktywów; konsolidacje spółek; reorganizacje modelu prowadzenia działalności gospodarczej, restrukturyzacje mające na celu ujawnienie składników majątku w ich wartości rynkowej (w tym znaków towarowych i nieruchomości); a także modelowanie efektywnych podatkowo struktur „debt push down”. Doradzał na rzecz polskich i zagranicznych spółek/grup kapitałowych, a także funduszy private equity. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie przeglądów podatkowych oraz projektów typu due diligence w różnych sektorach gospodarki, w tym w nieruchomościowym, przemysłowym, telekomunikacji, mediów i technologii, chemicznym i farmaceutycznym. Zajmował się także bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie CIT, VAT, PCC oraz podatku od nieruchomości.

Daniel Skuza

ASSOCIATE Associate w Zespole Podatku VAT, doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie m.in. z Wielkiej Czwórki. Doradzał dla branży finansowej, spożywczej i energetycznej. Współpracuje z największymi spółkami działającymi na rynku polskim w zakresie podatku od towarów i usług. Obecnie, zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym, przeglądami podatkowymi, doradza klientom w toku postępowań podatkowych. Posiada również doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie CIT i PCC. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego (Levin College of Law, University of Florida). Obecnie uczestnik programu ACCA.

Izabella Sosnowska

ASSOCIATE Acting Associate. Aplikantka radcowska w zespole Compliance. Przed dołączeniem do kancelarii doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej firmie farmaceutycznej, współtworząc od podstaw plan systemu Compliance. Uczestniczyła w wielu projektach związanych z Zarządzaniem Zgodnością, w tym prowadziła szkolenia dla pracowników oraz cykliczne audyty. Posiada również doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań przed regulatorami oraz w zakresie rozstrzygania sporów przed branżowymi sądami polubownymi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Warszawie, ukończyła dwuletni dyplomowy kurs w zakresie prawa angielskiego i prawa UE prowadzony przez Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (British Law Centre). Od 2016 roku aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej z zakresu Compliance („Rzeczpospolita”, „Controlling i zarządzanie”). Prelegentka na konferencjach i szkoleniach dotyczących tej tematyki. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

Paweł Stępkowski

ASSOCIATE Doradca podatkowy w Zespole Postępowań Podatkowych. Specjalizuje się w reprezentowaniu podatników przed organami podatkowymi, kontroli celno-skarbowej oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji w zakresie głównych podatków (VAT, akcyza, PIT, CIT oraz podatek od nieruchomości) oraz postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także w sprawach z zakresu spraw ubezpieczeń społecznych oraz karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Posiada 6 lat doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców zarówno w zakresie prowadzonej przez nich działalności oraz w sprawach prywatnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach doradztwa podatkowego, adwokackich oraz międzynarodowych firmach konsultingowych. Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł doradcy podatkowego uzyskał 2015 roku. W 2016 roku ukończył aplikację adwokacką i zdał egzamin adwokacki. Autor publikacji w prasie fachowej z zakresu podatków. Biegle posługuje się językiem angielskim.
Siedziba główna
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa
+48 22 480 81 00
Pokaż na mapie

wiper-pixel