Kancelaria Radcy Prawnego Dr Karol Smoter

Siedziba główna
1ul. Teodora Duracza 16A; 85-791 Bydgoszcz
tel.: +48 606 199 978
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria prawna w Bydgoszczy

Kancelaria Radcy Prawnego Dr Karol Smoter jest dynamicznie rozwiajającą się kancelarią prawną z siedzibą w Bydgoszczy - Fordonie. Świadczy profesjonalną pomoc prawną Klientom indywidualnym, jak również zapewnia obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Świadcząc pomoc prawną Kancelaria oferuje udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów umów i aktów prawnych oraz reprezentowanie Klientów przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Kancelaria Radcy Prawnego Dr Karol Smoter świadczy pomoc prawną na obszarze całego kraju, jednak z uwagi na jej położenie w Bydgoszczy oferta kierowana jest w szczególności do mieszkańców miasta Bydgoszcz i okolic.

Liderem Kancelarii prawnej jest doktor nauk prawnych radca prawny Karol Smoter. Radca prawny dr n. prawnych Karol Smoter należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy oraz Krajowej Izby Radców Prawnych, poprzez które przynależy także do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).

Kancelaria Radcy Prawnego Dr Karol Smoter realizuje zlecenia także we współpracy z innymi podmiotami, jak radcowie prawni, adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, doradcy finansowi i kredytowi.

Zespół

DR KAROL SMOTER

Kancelarię prowadzi radca prawny dr Karol Smoter, który jest absolwentem kierunków prawo i europeistyka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pan Mecenas w 2004 r. ukończył XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, uzyskując tytuł jego najlepszego absolwenta - Primus Inter Pares. Już w tym okresie uzyskiwał prestiżowe wyróżnienia, jak między innymi stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Następnie Pan Mecenas podjął studia stacjonarne na kierunkach europeistyka i prawo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2008 r. uzyskał tytuł Najlepszego Studenta Wydziału Prawa i Administracji UMK, a rok później - tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału oraz kierunku europeistyka. W 2010 r. został wybrany najlepszym studentem nie tylko swojej macierzystej uczelni, lecz także najlepszym studentem w całym województwie kujawsko-pomorskim, zostając uhonorowanym tytułem Laureata Wojewódzkiego oraz Laureata Uczelnianego w Konkursie na Najlepszego Studenta Rzeczypospolitej Polskiej "Studencki Nobel". Zajął także odpowiednio miejsce trzecie (w województwie) oraz drugie (na uczelni) w konkurskie Primus Inter Pares. W okresie studiów wiele razy otrzymywał stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendia marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

W 2012 r. odbył kilkumiesięczny międzynarodowy staż badawczy w Instytucie Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Wiedniu, otrzymując na ten cel prestiżowe Stypendium Rządu Austriackiego. W 2015 r. ukończył studia doktoranckie z zakresu prawa, zwieńczone obroną rozprawy doktorskiej, zatytułowanej "Podatkowe aspekty zasady swobodnego przepływu towarów w prawie Unii Europejskiej". Jest ponadto autorem licznych publikacji z zakresu prawa, publikowanych w kraju i za granicą w najbardziej cenionych czasopismach naukowych. Uczestniczył także w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych, wygłaszając prelekcje między innymi w Lizbonie, Wiedniu, Brnie, Salzburgu, Győr.

W latach 2012-2014 radca prawny dr Karol Smoter z sukcesem odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy i w następstwie został wpisany na listę radców prawnych pod numerem 1297. Już od początku studiów zdobywał doświadczenie praktyczne, współpracując z bydgoskimi Kancelariami Radców Prawnych i podatkowymi.

Przez cały okres odbywania aplikacji radcowskiej Pan Mecenas był przede wszystkim zaangażowany we współpracę z jedną z wiodących bydgoskich kancelarii radcowskich, specjalizującej się w szeroko pojętym prawie gospodarczym i hanlowym oraz w kompleksowej obsłudze Klientów biznesowych, w tym dużuch podmiotów gospodarczych w skali kraju.

+48 606 199 978

Galeria zdjęc kancelarii

Siedziba główna
ul. Teodora Duracza 16A; 85-791 Bydgoszcz
tel.: +48 606 199 978
Pokaż na mapie

wiper-pixel