Kancelaria Radców Prawnych Dudkiewicz Ciastko Cichocka s.c.

Siedziba główna
1ul. Poznańska 62/88, 60-853 Poznań
tel: +48 506 154 362
tel: +48 609 509 757
tel: +48 606 734 103
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Dudkiewicz Ciastko Cichocka to zespół profesjonalistów, dla których najwyższą wartością jest satysfakcja Klienta. Od wielu lat rozwijamy swoje umiejętności, zarówno na polskim jak i zagranicznym rynku prawniczym, oferując szeroki i zróżnicowany zakres świadczonych usług.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne podmiotom gospodarczym, a także osobom fizycznym, co umożliwia zarówno stałą obsługę firm jak i współpracę przy realizacji konkretnych przedsięwzięć.

Osobista praktyka zawodowa każdego ze wspólników Kancelarii sprawia, że rozumiemy istotę biznesu oraz charakter i specyfikę działalności poszczególnych Klientów.

Priorytetem Kancelarii jest najpełniejsze zrozumienie potrzeb Klienta i zbudowanie z nim relacji opartej na zaufaniu.

Kancelaria oraz wszyscy jej wspólnicy są członkami Business Centre Club, prestiżowego klubu przedsiębiorców, organizacją międzynarodową i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Wspólnicy Kancelarii pełnią także rolę ekspertów BCC w poszczególnych dziedzinach prawa.

Nasze działania cechują fachowość, zaangażowanie i kreatywność w poszukiwaniu niekonwencjonalnych rozwiązań, a filozofię działania opieramy o wiedzę i kompetencję, a także indywidualne doświadczenie każdego członka zespołu.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem według jednego z poniżej przedstawionych schematów, z uwzględnieniem rodzaju, skomplikowania sprawy i koniecznego nakładu pracy:

  • Wynagrodzenie ryczałtowe
    Stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje stałą stawkę miesięczną dla określonej liczby godzin pracy. W przypadku przekroczenia ustalonego ryczałtu, rozliczenie będzie następować według stawki godzinowej.
  • Wynagrodzenie godzinowe
    Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin. Wynagrodzenie godzinowe stosowane jest także w przypadku porad i konsultacji prawnych, przygotowania opinii prawnych i innych dokumentów.
  • Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe
    Kształtowane jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w przedmiocie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.

Zespół

Karolina Ciastko

RADCA PRAWNY

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji – w 2009 roku ukończyła kierunek Prawo. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z kapitałem krajowym i zagranicznym. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.

Ekspert w dziedzinie prawa spółek, prawa upadłościowego i naprawczego. Posiada doświadczenie w tworzeniu grup kapitałowych (holdingów) oraz przeprowadzaniu połączeń, przekształceń i likwidacji podmiotów gospodarczych.

W sferze jej szczególnych zainteresowań znajduje się prawo transportowe krajowe i międzynarodowe oraz wszelkie aspekty związane z problematyką funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie prawno-pracowniczych aspektów działalności operacyjnej, tworzenia dokumentacji wewnętrznej firmy, systemów wynagradzania oraz procesów restrukturyzacji zatrudnienia w zakładach pracy.

Autorka wielu tekstów dotyczących zagadnień prawa pracy i kodeksu spółek handlowych. Reprezentuje Klientów przed sądami i organami administracji publicznej, przy mediacjach i negocjacjach.

Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

+48 506 154 362

Alan Dudkiewicz

RADCA PRAWNY

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji – w 2008 roku ukończył kierunek Europeistyka a w 2011 roku ukończył kierunek Prawo. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. 

Posiada doświadczenie w redagowaniu i opiniowaniu umów, a także w sporządzeniu opinii prawnych w zakresie prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, w językach polskim i angielskim.

W sferze jego specjalizacji, poza tematyką prawa spółek i prawa gospodarczego, znajdują się także zagadnienia z dziedziny prawa żywnościowego, prawa marketingu, w tym w szczególności dotyczące obecności w mediach społecznościowych i akcji promocyjnych, oraz prawa konkurencji.

Jego praktyka obejmuje także problematykę prawa celnego i obrotu gospodarczego z podmiotami spoza UE, także w ramach obsługi klientów angielskojęzycznych. Kilkuletnia praktyka w wewnętrznej obsłudze dużej grupy kapitałowej pozwoliła mu zrozumieć w pełni specyfikę funkcjonowania firmy we wszystkich aspektach jej działalności, zarówno od strony prawnej, jak i operacyjnej.

Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także wspiera w rokowaniach ugodowych. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

+48 606 734 103

Karolina Cichocka

RADCA PRAWNY

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji – w 2010 roku ukończyła kierunek Prawo, oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na kierunku German and Polish Law, który ukończyła w 2010 roku. Posiada tytuł LL.M. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. 

Od początku swojej drogi zawodowej zajmuje się szeroko pojętym prawem gospodarczym, administracyjnym i podatkowym.

Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera przedsiębiorców, w szczególności spółki prawa handlowego w ich bieżącej działalności oraz pomaga w procesie ich tworzenia i rejestracji.

Doradza spółkom przy łączeniach, podziałach, przekształceniach, a także likwidacjach, zajmuje się negocjowaniem, redagowaniem i opiniowaniem umów oraz tworzeniem regulaminów.

W obszarze jej zainteresowań znajdują się także zagadnienia prawa autorskiego oraz karnego skarbowego. Świadczy pomoc prawną osobom fizycznym w sprawach cywilnych, rodzinnych, administracyjnych oraz prawa pracy.

Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej.

Prowadzi obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Posługuje się językiem niemieckim.

+48 609 509 757
Siedziba główna
ul. Poznańska 62/88, 60-853 Poznań
tel: +48 506 154 362
tel: +48 609 509 757
tel: +48 606 734 103
Pokaż na mapie

wiper-pixel