Kancelaria Adwokacka adwokat Moniki Wypych

Siedziba główna
1ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33, 42-218 Częstochowa
+48 535 551 991
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Niniejszym pragniemy zaprosić Państwa do współpracy z Kancelarią Adwokacką adwokat Moniki Wypych z siedzibą w Częstochowie. Głównym celem działalności Kancelarii jest poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań prawnych odpowiadających w największym możliwym stopniu założeniom biznesowym związanym z działalnością Klientów, jak również świadczenie na najwyższym poziomie pomocy prawnej Klientom indywidualnym. Standardy działania oraz jakość świadczonych przez Kancelarię usług prawnych wyznaczane są poprzez lojalność, szacunek oraz ambitne podejście do każdego realizowanego zadania.

Zespół Kancelarii Adwokackiej w kontaktach ze swoimi Klientami charakteryzuje wysoka wiedza merytoryczna, zaangażowanie, rzetelność oraz ciężka praca. Takie właśnie cechy Kancelarii pragniemy Państwu w pierwszej kolejności przedstawić i zaoferować. Poza zdobytym doświadczeniem oraz powyższymi przymiotami niezmiernie istotna jest dla Nas pasja na polu, na jakim przyszło nam działać. Nieustannie podejmujemy nowe wyzwania odpowiadając na potrzeby każdego Klienta. Stale podnosimy kwalifikacje by doskonalić się w tym, w czym jesteśmy najlepsi. Aby kompleksowo realizować potrzeby naszych Klientów, pozostajemy w stałej współpracy z doradcami podatkowymi, notariuszami, biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami majątkowymi i tłumaczami przysięgłymi.

"Rozumiemy potrzeby i ambicje naszych Klientów. Jesteśmy po to, by pomóc je zrealizować."

DLA KOGO JESTEŚMY

Klienci biznesowi. Kancelaria świadczy pomoc prawną Klientom biznesowym, którzy zainteresowani są stałym nadzorem prawnym nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz osób prawnych nie będących przedsiębiorcami. W powyższym zakresie Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną we wszelkich aspektach związanych z prowadzoną działalnością. Kierując się zdobytym doświadczeniem oraz podchodząc kompleksowo do spraw naszych Klientów, oferta Kancelarii w przedmiotowym zakresie obejmuje również pomoc prawną w sprawach karnych i karno-skarbowych, często toczących się w powiązaniu ze sprawami gospodarczymi. Poza prawem handlowym, oferujemy pomoc w zakresie prawa umów, arbitrażu handlowego oraz postępowania sądowego i pozasądowego w sprawach gospodarczych.

"Zaufanie Naszych Klientów zaopatruje w paliwo nasze nieustępliwe intencje do podejmowania działań w celu optymalizacji efektywnego funkcjonowała podmiotu gospodarczego, pozostającego pod naszym stałym nadzorem prawnym."

Klienci indywidualni. Kancelaria świadczy również pomoc prawną Klientom indywidualnym, doradzając im w problemach prawnych, z jakimi przyszło im się zmierzyć. W powyższym zakresie Kancelaria kierując się wieloletnim doświadczeniem w szczególności: opiniuje, sporządza pisma procesowe, reprezentuje w negocjacjach oraz zapewnia zastępstwo procesowe osób fizycznych przed Sądami, organami ścigania oraz organami administracyjnymi.

"Z powierzonymi Nam sprawami zmierzamy się z największą dbałością o Państwa interesy, analizując każdorazowo wszystkie możliwe rozwiązania, celem wyboru optymalnego do indywidualnej sytuacji Klienta."

NASI KLIENCI

Naszym sukcesem jest sukces Naszych Klientów. Cel ten zapewnić może jedynie najwyższa jakość świadczonych przez Nas usług, dlatego ów czynnik był kluczowym w wyborze partnerów naszego zespołu.

Zespół partnerów Kancelarii stanowią silne osobowości, ludzie dynamiczni, charyzmatyczni i pewni swoich umiejętności. Łączy Nas wspólny cel, jakim jest wypracowanie wysokich standardów świadczonej pomocy prawnej we wszystkich specjalizacjach, pośród których się poruszamy. Współpracujemy ze sobą, by kompleksowo realizować cele Naszych Klientów.

Zespół

MONIKA WYPYCH

ADWOKAT

Absolwentka stacjonarnych studiów prawa Uniwersytetu Opolskiego. Pracę dyplomową z zakresu postępowania karnego pt. "Instytucja Świadka Koronnego w polskim procesie karnym" napisała pod kierunkiem prof. dr hab., profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Opolskiego, sędziego Zbigniewa Kwiatkowskiego.

Aplikację adwokacką odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Patronat nad przebiegiem aplikacji adwokackiej sprawował Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie adw. Witold Pospiech. 

W ramach stałej współpracy z Kancelarią adw. Witolda Pospiecha, reprezentowała Klientów w licznych procesach karnych (obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych, karnych gospodarczych). Nadto, w czasie obywania aplikacji adwokackiej podjęła współpracę z kilkoma kancelariami adwokackimi, w których praktykowała głównie w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Jednocześnie swoją wiedzę poszerzała na studiach podyplomowych na kierunku Prawo Bankowe - Uniwersytetu Warszawskiego.

Po zakończeniu aplikacji adwokackiej rozpoczęła indywidualną praktykę zawodową. W Kancelarii świadczy pomoc prawną Klientom biznesowym w zakresie: prawa handlowego i gospodarczego, prawa cywilnego, prawa umów oraz prawa karnego. Z kolei Klientów indywidualnych reprezentuje w licznych postępowaniach w sprawie o rozwód oraz separację. W obszarze jej zainteresowań pozostaje także świadczenie pomocy prawnej stronom postępowania w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądem Kościelnym. W powyższym zakresie ukończyła studia na kierunku Sądownictwo i Administracja w Kościele - Uniwersytetu ks. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

+48 601 321 830

ANNA GAŁECKA

ADWOKAT

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Obroniła pracę dyplomową z zakresu prawa cywilnego pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Góreckiego. 

Po ukończeniu studiów odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. W okresie trwania aplikacji podejmowała współpracę z częstochowskimi kancelariami adwokackimi, gdzie zajmowała się szeroko pojętym prawem cywilnym, prawem karnym oraz prawem gospodarczym, reprezentując Klientów przed sądami powszechnymi i organami administracji. 

W Kancelarii Adwokackiej adwokat Moniki Wypych specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym (ze szczególnym uwzględnieniem tematyki rozwodowej) oraz gospodarczym.

JUSTYNA GUMUŁA-KĘDRACKA

APLIKANT ADWOKACKI

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Obroniła w języku angielskim pracę magisterską pt. "Interpretation of Statements and Conduct under the CISG". W trakcie studiów reprezentowała Uniwersytet Śląski w XXII edycji jednego z najbardziej prestiżowych na świecie konkursów prawniczych Willem C. Vis International Arbitration Moot Competition w Wiedniu. Ponadto zajęła trzecie miejsce wraz z drużyną w VII Międzynarodowym Warszawskim Turnieju Arbitrażowym. Brała udział w licznych konferencjach naukowych. 

Po ukończeniu studiów złożyła egzamin na aplikację adwokacką, po czym rozpoczęła jej odbywanie przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach częstochowskich oraz katowickich.

Obecnie jest również stypendystką międzynarodowego programu "PEPP – Programme in European Private Law for Postgraduates" zajmującego się europeizacją prawa prywatnego oraz doktorantką w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się naukowo międzynarodowymi aspektami prawa rodzinnego.

W Kancelarii Adwokackiej Adwokata Moniki Wypych specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki rozwodowej, alimentacyjnej i szeroko rozumianej pomocy nieletnim.

GRZEGORZ PAŁASZEWSKI

APLIKANT ADWOKACKI

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę dyplomową z zakresu prawa karnego (zagadnienia związane z szeroko pojętą przestępczością zorganizowaną) napisał pod kierunkiem prof. Tadeusza Tomaszewskiego. 

Po ukończeniu studiów złożył egzamin na aplikację adwokacką, po czym rozpoczął jej odbywanie przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Współpracował z częstochowskimi oraz warszawskimi kancelariami adwokackimi. Odbywał również staże w Wydziałach Karnych Sądów Rejonowych. 

W Kancelarii Adwokackiej Adwokata Moniki Wypych specjalizuje się w prawie karnym, karnoskarbowym oraz wykroczeniowym.

Galeria zdjęc kancelarii

Siedziba główna
ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33, 42-218 Częstochowa
+48 535 551 991
Pokaż na mapie

wiper-pixel